Satxa na Leira Maqueta (2010)

01 Satxa a leira
02 Nenos famentos
03 El rey
04 Antisocial
05 Día a día
06 Celulosas
07 Núcleos
08 Chan do monte
09 Vida rutinaria
10 Tu perdición
11 Sexo y Drogas
12 O Casqueiro
13 Ya está